Diennakti ilgs Irbenes radioteleskopa novērojums ar 2Gb/s plūsmu sekmīgi ir izvietots E-spiets2 mākonī

2017. gada 21. martā Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs (VSRC) diennakti ilgā Irbenes radioteleskopa novērojumu laikā sekmīgi izvietoja datus Spiets2 mākonī. Novērojumu laikā no radioteleskopa sensora tika sūtīta nepārtraukta 2Gb/s plūsma uz šim mērķim E-Spiets2 mākonī izdalītu serveri, kopumā pārraidot 20TB lielu datu kopu.

Lai tas būtu iespējams, LU MII E-Spiets2 speciālisti, sadrbojoties ar VSRC, SigmaNet un Latvijas Akadēmiskā Tīkla speciālistiem izveidoja nepārtrauktu 10Gb/s datu pārraides kanālu ar milzu kadru (jumbo frames) atbalstu, pa kuru sensors var pārraidīt novērojumu datus īpašā formātā. Papildus tam E-Spiets2 mākonī tika realizēta šī kanāla "sakļaušana" ar mākoņa infrastruktūru, kas radīja apstākļus, it kā radioteleskops (VSRC, Irbenē) būtu ar tiešu kabeli pievienots mākonī (LU MII, Rīgā) izveidotajiem resursiem, tai pat laikā nodrošinot visus nepieciešamos veiktspējas parametrus.

Tāda augstas veiktspējas datu pārraides kanālu sakļaušana ar mākonī izvietotiem lietotāju tīkliem Eiropas akdēmiskajā tīklā GEANT notikusi pirmo reizi. Un šis ir pirmais gadījums, kad kāda EVN (Eiropas ļoti garas bāzes interferometrijas tīkla) stacija sūta mākonī reālu novērojumu datus. Mēs to izdarījām!

  • Disku skapis

    Saites