E-spiets2 pakalpojumi

Infrastruktūras pakalpojums

Reģistrēti kompleksa lietotāji var pasūtīt un iegūt lietošanai gan gatavus pakalpojumus (datubāzes instanci, diska vietu, www lapu, utml.), gan arī virtuālās mašīnas, kurās pēc vajadzības var izpildīt kādu no savietojamām operētājsistēmām ar patvaļīgu konfigurāciju, programmatūru un datiem. Virtuālajām mašīnām var brīvi izvēlēties resursus un drošības mehānismus.

  • Platformas pakalpojumi

    SQL datubāzes instance (sava datubāze ar kontu tās lietošanai)

    Disku skapis

    Saites